Yvonne Olgers

HOME INFO WORK CONTACT FACEBOOK

 

Yvonne Olgers kan omschreven worden als een eigenzinnig en veelzijdig kunstenaar. “Altijd al geboeid door de veelzijdigheid van de natuur en de mysterie van veel dingen om ons heen. Momenteel zijn vooral vrouwen mijn grote inspiratiebron, een oogopslag, een afzakkend schouderbandje, een dagdroom op een gezicht.

Yvonne maakt graag gebruik van tegenstellingen. Verf die van het doek af druipt en zijn eigen weg zoekt naast scherpe details. Rustige vlakken in aardetinten naast sprankelende kleuren. “Je ziet in mijn werk vaak verschillende materialen en combinaties van technieken. Veel structuren, spatten verf, stukken papier, pigment poeders, transparante acryl, zelfgemaakte verf, kalk, lijm, etc. Ik probeer tijdens het schilderen een stuk innerlijke schoonheid te weer te geven, een gevoel, een gedachte, eigenlijk dat wat je niet ziet …”

Yvonne

Yvonne Olgers can be described as an unique and versatile artist. “Always fascinated by the diversity of nature and mystery of the world around us”. Currently, women in particular are her great inspiration. A glance, a loose shoulder trap, a daydream on a face.

Yvonne is keen on using contrasts. Paint that drips from the canvas and finding it’s own way alongside clear choices and sharp details. “In my work you often see different combinations of materials and techniques. Many structures, splashing paint, pieces of paper, transparent acrylic, homemade paint, chalk, glue, etc. While I am painting I try to catch a piece of inner beauty, a feeling, an idea, basically that what you do not see….